ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Ενημερωθείτε για τη διαδικασία συμμετοχής στις εξετάσεις Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης και το ισχύον θεσμικό πλαίσιο από τη σχετική ιστοσελίδα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.