ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Ενημερωθείτε για τα θέματα των εξετάσεων Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (κατάλογος ερωτήσεων) από τη σχετική ιστοσελίδα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π