ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΙΕΚ ΣΕ ΑΕΙ ΜΕΣΩ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου ανακοίνωσε ότι θα δεχθεί για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 αιτήσεις εισαγωγής αποφοίτων ΙΕΚ.
Το ποσοστό για εισαγωγή αποφοίτων ΙΕΚ θα ανέρχεται σε 5% του αριθμού των εισακτέων για το ακαδημαϊκό έτος 2021-22 (230 φοιτητές). Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει με εξετάσεις οι οποίες θα πραγματοποιηθούν από 1 έως 20 Δεκεμβρίου 2021, στα παρακάτω μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος. Η αίτηση και τα δικαιολογητικά των υποψηφίων υποβάλλονται στο Τμήμα από 1 έως 15 Νοεμβρίου 2021.Το πρόγραμμα εξετάσεων (ημερομηνία, ώρα και τόπος διεξαγωγής), θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων και στην Ιστοσελίδα του Τμήματος.
Ενημερωθείτε για τις ειδικότητες ΙΕΚ οι οποίες θα γίνονται δεκτές σύμφωνα με την προκήρυξη του τμήματος, καθώς και τα μαθήματα και την ύλη των κατατακτήριων εξετάσεων.