ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Διευθυντής: Βιρβιδάκης Εμμανουήλ

Α’ Υποδιευθυντής: Βογιαντζή Μαρίνα

Β’ Υποδιευθυντής: Κωστόπουλος Θωμάς


Στη γραμματεία του ΙΕΚ εργάζονται:

Καραχρίστου Βαρβάρα

Κωνσταντακοπούλου Νικολέττα

Παπαβασιλείου Μαίρη