ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΕΣ

Μπορείτε να ενημερωθείτε για τον πίνακα αντιστοιχίσεων ειδικοτήτων των δομών της επαγγελματικής εκπαίδευσης με ειδικότητες των ΙΕΚ από εδώ.