ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2021Β’

Ανακοινώνουμε το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων του εξαμήνου 2021Β’.
Το πρόγραμμα αυτό αφορά στη δήλωση μαθημάτων από τους εκπαιδευτές. Παρακαλούμε να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην ώρα έναρξης του κάθε μαθήματος.

ΠΡΟΣΟΧΗ!: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Για την έναρξη θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση μετά την ολοκλήρωση των αναθέσεων των μαθημάτων στους εκπαιδευτές.