ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΝΕΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ

Παρακαλούμε συμπληρώστε τη φόρμα προκειμένου να ανιχνεύσουμε τις προτιμήσεις σας σχετικά με την ειδικότητα που θα επιθυμούσατε να σπουδάσετε στο ΔΙΕΚ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ κατά το φθινοπωρινό εξάμηνο 2021 (2021Β’).

Τα αποτελέσματα της έρευνας θα ληφθούν υπόψη στη δημιουργία της πρότασης μας για την έναρξη των νέων ειδικοτήτων.

Προσοχή: Η συμμετοχή σας στην έρευνα δεν αποτελεί αίτηση υποψηφιότητας ούτε αίτηση εγγραφής.