ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΑΝΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Παρακαλούμε ενημερωθείτε για θέματα που αφορούν τη δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία στα Ι.Ε.Κ από τη σχετική εγκύκλιο της Διεύθυνσης Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης. Επίσης, δείτε την τροποποίηση της απόφασης για την Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID -19 από το ΦΕΚ 2017/Β/15/05/2021.