ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΑΤΕ ΣΤΟ Δ.Ι.Ε.Κ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ


Τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) έχουν σκοπό την παροχή υπηρεσιών αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης σε αποφοίτους Λυκείου. Η λειτουργία των Δημοσίων Ι.Ε.Κ. εποπτεύεται από τη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης, με κύρια αρμοδιότητα τη διαμόρφωση και την εποπτεία του εκπαιδευτικού τους πλαισίου.

Το σύστημα πιστοποίησης της αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης των Ι.Ε.Κ. εφαρμόζεται από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π). Στην αρμοδιότητα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ανήκει, επίσης, ο καθορισμός των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων των Ι.Ε.Κ.

Το σύνολο της διαχείρισης των εκπαιδευτών, της υλικοτεχνικής υποδομής των Ι.Ε.Κ. και του εκπτωτικού δελτίου ειδικού εισιτηρίου των καταρτιζόμενων (πάσο), έχει ανατεθεί στο Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), από τη Γ.Γ.Δ.Β.Μ., με εθνική χρηματοδότηση.

Η κατάρτιση στα Δημόσια Ι.Ε.Κ. πραγματοποιείται, τόσο στους χώρους όπου αυτά στεγάζονται (σχολικές μονάδες ή ενοικιαζόμενα κτίρια που πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις), όσο και σε νοσοκομεία, παιδικούς σταθμούς, τράπεζες, ιδιωτικές επιχειρήσεις και αλλού.

Βασικός στόχος των ΙΕΚ είναι οι καταρτιζόμενοι τους να αποκτήσουν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τα προσόντα που θα τους δώσουν την δυνατότητα για επαγγελματική αποκατάσταση.

Η κατάρτιση στα Δημόσια Ι.Ε.Κ. που ανήκουν στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων διαρκεί 4 εξάμηνα για τους κατόχους Απολυτηρίου Λυκείου, ενώ ακολουθεί η υποχρεωτική Πρακτική Άσκηση 960 ωρών. Κάθε έτος κατάρτισης αποτελείται από δύο αυτοτελή εξάμηνα κατάρτισης, το φθινοπωρινό και το εαρινό, που το καθένα περιλαμβάνει 300 ώρες κατάρτισης συνολικά. Το φθινοπωρινό εξάμηνο αρχίζει τον Οκτώβριο και τελειώνει το Φεβρουάριο και το εαρινό εξάμηνο αρχίζει το Φεβρουάριο και τελειώνει τον Ιούνιο.

Η φοίτηση είναι «υποχρεωτική» (υπό την έννοια ότι οι σπουδαστές οφείλουν να παρακολουθήσουν το 85% των ωρών διδασκαλίας κάθε μαθήματος για να δικαιούνται συμμετοχής στις εξετάσεις). Η αξιολόγηση πραγματοποιείται με δύο εξετάσεις σε κάθε μάθημα: την «πρόοδο»που διεξάγεται στο μέσον του εξαμήνου και την «τελική εξέταση» στο τέλος του εξαμήνου. Οι καταρτιζόμενοι που ολοκληρώνουν επιτυχώς τις σπουδές τους στο Ι.Ε.Κ και ολοκληρώνουν επιτυχώς την Πρακτική Άσκηση, λαμβάνουν «Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης» (Β.Ε.Κ).

Η Βεβαίωση αυτή, τους δίνει το δικαίωμα να συμμετέχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης για την απόκτηση Διπλώματος Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης. Κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, οι καταρτιζόμενοι παίρνουν αναβολή στράτευσης.