Δ.Ι.Ε.Κ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ


Μετάβαση στο περιεχόμενο

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ

 

 

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 1953/10-9-2015, η Πρακτική Άσκηση διάρκειας 960 ωρών είναι υποχρεωτική και θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση για την απόκτηση Βεβαίωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης. Όσοι εκ των σπουδαστών έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 40 ημερομίσθια στην ειδικότητά τους δικαιούνται μερική απαλλαγή από την υποχρέωση πραγματοποίησης της Πρακτικής Άσκησης, ενώ όσοι έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 120 ημερομίσθια δικαιούνται ολική απαλλαγή.

Η διαδικασία πραγματοποίησης της πρακτικής άσκησης είναι η εξής:

 1. Τα προγράμματα της Π. Α., αρχίζουν 1 και 15 κάθε μήνα.
 2. Κάθε ενδιαφερόμενος καταθέτει στο ΙΕΚ «Αίτηση για Έναρξη Πρακτικής Άσκησης» (μπορείτε να κατεβάσετε την αίτηση ΕΔΩ).
 3. Παραλαμβάνει από το ΙΕΚ το έντυπο «Βεβαίωση Εργοδότη», το οποίο συμπληρώνεται από το φορέα που θα απασχολήσει τον καταρτιζόμενο. Στη βεβαίωση αυτή πρέπει να φαίνονται οι ημερομηνίες έναρξης – λήξης της Πρακτικής Άσκησης, καθώς και σε ποιους τομείς θα απασχοληθεί ο απόφοιτος (μπορείτε να κατεβάσετε το έντυπο ΕΔΩ).
 4. Παραλαμβάνει από το ΙΕΚ το έντυπο «Στοιχεία Εργοδότη» το οποίο συμπληρώνεται από το φορέα που θα απασχολήσει τον καταρτιζόμενο (μπορείτε να κατεβάσετε το έντυπο ΕΔΩ).
 5. «Αστυνομική Ταυτότητα» (φωτοτυπία)
 6. «Βεβαίωση Απόδοσης Α.Φ.Μ.» (φωτοτυπία)
 7. «Βεβαίωση Αριθμού Μητρώου Ασφαλισμένου (Α.Μ.Α.)» το οποίο παίρνει από το ΙΚΑ (φωτοτυπία).
 8. «Βεβαίωση Α.Μ.Κ.Α.» (φωτοτυπία)
 9. «Λογαριασμός ΔΕΚΟ (ΔΕΗ, ΟΤΕ, κτλ.)» (φωτοτυπία)

 10. Μετά το τέλος της Πρακτικής Άσκησης, υποβάλλει στο Ι.Ε.Κ:
 11. α) Βεβαίωση Παρουσίας (μπορείτε να κατεβάσετε το έντυπο ΕΔΩ)
 12. β) Πλήρως συμπληρωμένο, υπογεγραμμένο και σφραγισμένο το Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης (μπορείτε να κατεβάσετε ηλεκτρονικά το Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης ΕΔΩ)

  Με την κατάθεση των ανωτέρω λαμβάνει από το Ι.Ε.Κ. «Βεβαίωση Περάτωσης Πρακτικής Άσκησης».

 

ΠΡΟΣΟΧΗ :
1.Σε περίπτωση διακοπής της Πρακτικής Άσκησης ενημερώνετε αμέσως το Ι.Ε.Κ.

2.Οι ασκούμενοι δε δικαιούνται υγειονομική περίθαλψη.

3.Ο εργοδότης δεν είναι υπόχρεος οικονομικής επιβάρυνσης (ΦΕΚ 1953/10.9.2015, Τεύχος Β).

4.Το ωράριο εργασίας είναι εξάωρο (6) – οκτάωρο (8) ημερησίως, πρωί ή απόγευμα, ΠΟΤΕ όμως νύχτα.

5.Οι ασκούμενοι δεν πρέπει να απασχολούνται το Σάββατο, την Κυριακή και τις επίσημες αργίες.

6.Δεν επιτρέπεται ο ασκούμενος να αλλάζει εργοδότη παρά μόνο αν συντρέχει σοβαρότατος λόγος (απαιτείται τεκμηρίωση της αλλαγής και σχετική έγκριση από το Ι.Ε.Κ).

 

Δικαιολογητικά Πρακτικής Άσκησης

Πληροφορίες για τους σπουδαστές που πραγματοποιούν Πρακτική Άσκηση

Εγκύκλιος Πρακτικής Άσκησης

ΦΕΚ 1953/10.9.2015, Τεύχος Β

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Πρακτική Άσκηση στο "Nickelodeon"

Πρακτική Άσκηση στο "eFUTURE"

Πρακτική Άσκηση στο Γ.Ν.Α. "Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ"

Πρακτική Άσκηση στον ΕΟΠΠΕΠ

Πρακτική Άσκηση στο "Κέντρο Ξένων Γλωσσών Μπούμπουλη Masterlingua"

Πρακτική Άσκηση στην "ΠΑΥΛΟΣ ΚΗΠΟΥΡΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε."

Πρακτική Άσκηση στον παιδικό σταθμό "Όμορφος κόσμος του παιδίου"

Πρακτική Άσκηση στη Conceptum A.E.

Πρακτική Άσκηση στη "Σιούφας και Συνεργάτες"

Πρακτική Άσκηση στο Star

Πρακτική Άσκηση στην AcFin Accounting & Finances

Πρακτική Άσκηση στο Star

Πρακτική Άσκηση στον ΟΤΕ
Πρακτική Άσκηση στον ΕΟΠΠΕΠ
Πρακτική Άσκηση στη "Γερολυμάτος International"
Πρακτική Άσκηση στην "ΗΔΙΚΑ"
Πρακτική Άσκηση στην In2solution Ltd.


ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ: ΚΟΥΖΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ & ΚΑΪΡ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
ΙΕΚ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 2013-2014