Δ.Ι.Ε.Κ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ


Μετάβαση στο περιεχόμενο

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ

Ο εκπαιδευτής δεν πρέπει να ξεχνά ότι:

Στόχος του ΙΕΚ είναι η όσο το δυνατό πληρέστερη κατάρτιση των σπουδαστών. Οι προσωπικές επιδιώξεις των εκπαιδευτών είναι θεμιτές αλλά προηγείται η κατάρτιση των σπουδαστών του ΙΕΚ.

Η ωριαία κατάρτιση είναι μόνο 45'. Επομένως, υπάρχει επιτακτική ανάγκη να μη χάνεται ούτε λεπτό από την κατάρτιση.

Ανακοίνωση
  • Ο εκπαιδευτής είναι υποχρεωμένος να πρoσέρχεται πρώτα στη γραμματεία, να υπογράφει κατά την προσέλευση του στο "παρουσιολόγιο των εκπαιδευτών" και μετά το τέλος του μαθήματος να παρουσιάζεται ξανά στη γραμματεία όπου και θα υπογράφει πάλι, κατά την αποχώρησή του.
  • Πρέπει να καταχωρεί τους απόντες καταρτιζόμενους ο ίδιος προσωπικά, το αργότερο 5΄ μετά την έναρξη του μαθήματος.
  • Το δελτίο απουσιών συμπληρώνεται χωρίς ελλείψεις, προσεκτικά και με καθαρά γράμματα.
  • Δεν επιτρέπεται καμιά διαγραφή ή σβήσιμο ή χρήση διορθωτικού στο δελτίο απουσιών.
  • Απαγορεύεται η χρήση κινητών τηλεφώνων κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας.
  • Απαγορεύεται το κάπνισμα σε όλους τους χώρους του Ι.Ε.Κ. εκτός εκείνων που ορίζονται γι' αυτό.

Έχει συνταχθεί από τον ΟΕΕΚ ένα χρονοδιάγραμμα κατάρτισης του ΙΕΚ το οποίο είναι υποχρεωτικό να ακολουθείται όχι μόνο από τους εκπαιδευτές αλλά και από τους καταρτιζόμενους και τη γραμματεία. Συμβουλευτείτε το λοιπόν, καθ' όλη τη διάρκεια του εξαμήνου για να μη δημιουργούνται προβλήματα.

Σκόπιμο είναι να αποφεύγεται οποιαδήποτε αλλαγή στο πρόγραμμα γιατί δημιουργούνται προβλήματα στην καλή λειτουργία του τμήματος και του ΙΕΚ.

 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ: ΚΟΥΖΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ & ΚΑΪΡ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
ΙΕΚ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 2013-2014