Δ.Ι.Ε.Κ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ


Μετάβαση στο περιεχόμενο

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΙΕΚ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

Τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ), είναι σχολές που παρέχουν αρχική ή συμπληρωματική επαγγελματική κατάρτιση προκειμένου οι καταρτιζόμενοι τους να αποκτήσουν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τα προσόντα που θα τους δώσουν την δυνατότητα για επαγγελματική αποκατάσταση.

 

Η κατάρτιση στα Δημόσια Ι.Ε.Κ. που ανήκουν στο Υπουργείο Παιδείας διαρκεί έως 4 εξάμηνα για τους κατόχους Απολυτηρίου Λυκείου, και 2 εξάμηνα για τους κατόχους Απολυτηρίου Γυμνασίου (διαφορετικές ειδικότητες). Κάθε έτος κατάρτισης αποτελείται από δύο αυτοτελή εξάμηνα κατάρτισης, το χειμερινό και το εαρινό, που το καθένα περιλαμβάνει 14 πλήρεις εβδομάδες κατάρτισης. Το χειμερινό εξάμηνο αρχίζει τον Οκτώβριο και τελειώνει το Φεβρουάριο και το εαρινό εξάμηνο αρχίζει το Φεβρουάριο και τελειώνει τον Ιούνιο. 

 

Η φοίτηση είναι "υποχρεωτική" (υπό την έννοια ότι οι σπουδαστές οφείλουν να παρακολουθήσουν το 80% των ωρών διδασκαλίας κάθε μαθήματος για να δικαιούνται συμμετοχής στις εξετάσεις). Η αξιολόγηση πραγματοποιείται με δύο εξετάσεις σε κάθε μάθημα: την "πρόοδο"που διεξάγεται στο μέσον του εξαμήνου και την "τελική εξέταση" στο τέλος του εξαμήνου. Οι καταρτιζόμενοι που ολοκληρώνουν επιτυχώς τις σπουδές τους στο Ι.Ε.Κ, λαμβάνουν "Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης" (Β.Ε.Κ).

 

Η Βεβαίωση αυτή, τους δίνει το δικαίωμα να συμμετέχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης για την απόκτηση Διπλώματος Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης. Κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, οι καταρτιζόμενοι παίρνουνν αναβολή στράτευσης.

 

 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ: ΚΟΥΖΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ & ΚΑΪΡ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
ΙΕΚ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 2013-2014