Δ.Ι.Ε.Κ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ


Μετάβαση στο περιεχόμενο

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ

Βογραφικό Σημείωμα: Ένα έγγραφο που σας επιτρέπει να παρουσιάσετε τις δεξιότητες και τα προσόντα σας με τρόπο σαφή και αποτελεσματικό.

 

Οδηγίες χρήσεως για το βιογραφικό σημείωμα

 

Υπόδειγμα ευρωπαϊκού βιογραφικού σημειώματος

 

 

 

 

 

 

 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ: ΚΟΥΖΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ & ΚΑΪΡ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
ΙΕΚ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 2013-2014