Δ.Ι.Ε.Κ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ


Μετάβαση στο περιεχόμενο

EUROΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Εθνικό Κέντρο EUROPASS

Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.) παρακολουθώντας τις ανάγκες της σύγχρονης αγοράς εργασίας έχει αναλάβει για την Ελλάδα από την 21η Δεκεμβρίου 2010, την υλοποίηση της κοινοτικής πρωτοβουλίας Europass/ Eυρωδιαβατήριο, με την ιδιότητα του Εθνικού Κέντρου Europass.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ: ΚΟΥΖΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ & ΚΑΪΡ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
ΙΕΚ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 2013-2014