Δ.Ι.Ε.Κ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ


Μετάβαση στο περιεχόμενο

ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η επιλογή των υποψήφιων καταρτιζόμενων στα δημόσια Ι.Ε.Κ πραγματοποιείται δύο φορές το χρόνο βάση αντικειμενικών κριτηρίων.

Ειδικότερα λαμβάνονται υπόψη:


  • Ο βαθμός του τίτλου σπουδών.
  • Η ηλικία του υποψήφιου.
  • Η επαγγελματική εμπειρία στην ειδικότητα που επέλεξε ο υποψήφιος.
  • Η οικογενιακή κατάσταση. (παιδί πολύτεκνης οικογένειας)

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ

 

  1. Απολυτήριος Τίτλος (επικυρωμένο αντίγραφο)
  2. Φωτοτυπία Ταυτότητας (επικυρωμένο αντίγραφο)
  3. Πιστοποιητικό Πολυτεκνίας - Τριτεκνίας (Μοριοδοτούνται επιπλέον, εφόσον υπάρχουν)
  4. Επαγγελματική Προϋπηρεσία στην αιτούμενη ειδικότητα. (Μοριοδοτείται επιπλέον, εφόσον υπάρχει)
  5. Οι αλλοδαποί πρέπει να προσκομίσουν άδεια παραμονής και αν δεν έχουν αντίστοιχο τίτλο από σχολείο της χώρας μας, πιστοποιητικό Ελληνομάθειας.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ: ΚΟΥΖΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ & ΚΑΪΡ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
ΙΕΚ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 2013-2014