Ι.Ε.Κ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ


Ανακοίνωση 29-9-2015

 

ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

 

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 1953/10-9-2015, η Πρακτική Άσκηση διάρκειας 960 ωρών είναι υποχρεωτική και θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση για την απόκτηση Βεβαίωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης.
Στο εξής, οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να ξεκινήσουν την πρακτική τους άσκηση, θα πρέπει να απευθυνθούν άμεσα στο ΙΕΚ Αμαρουσίου.

 

Ανακοίνωση 24-8-2015

Απαλλαγή πραγματοποίησης Πρακτικής Άσκησης όσων ολοκλήρωσαν με επιτυχία τα 4 εξάμηνα κατάρτισης τον Ιούνιο 2015 και έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 120 ημερομίσθια στην ειδικότητά τους.

 

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3, παρ. 1 της υπ’αρ. 5954/23-6-2014 Απόφασης του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων («Κανονισμός Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.)», ΦΕΚ 1807/τ.Β΄/2014), οι σπουδαστές των Ι.Ε.Κ. που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 120 ημερομίσθια στην ειδικότητά τους, απαλλάσσονται , εφόσον το επιθυμούν, από την υποχρέωση πραγματοποίησης  του εξαμήνου Πρακτικής  Άσκησης.
Για το λόγο αυτό, καλούνται οι σπουδαστές που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς το Δ΄εξάμηνο τον Ιούνιο 2015 και έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 120 ημερομίσθια στην ειδικότητα στην οποία φοίτησαν για 4 εξάμηνα–και μόνον αυτοί-να προσκομίσουν στη Γραμματεία του ΙΕΚ Αμαρουσίου παραστατικά όπου να φαίνεται η ειδικότητα και ο αριθμός των ημερομισθίων που πραγματοποιήθηκαν σε αυτή.
Στη συνέχεια και κατόπιν ελέγχου των σχετικών δικαιολογητικών, εκδίδεται βεβαίωση που δίνει το δικαίωμα στον καταρτιζόμενο συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης.
Για την έκδοση Βεβαίωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης αναμένεται σχετική εγκύκλιος από την Κ.Υ.

Ενημερώνουμε τους καταρτιζόμενους που έχουν ήδη ολοκληρώσει τα 4 εξάμηνα θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης και επιθυμούν να κάνουν έναρξη Πρακτικής Άσκησης ότι δεν έχει εκδοθεί ακόμη η σχετική εγκύκλιος.

Για οτιδήποτε νεότερο θα ενημερωθεί άμεσα η ιστοσελίδα του Ι.Ε.Κ. Αμαρουσίου.

 

 


 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΚΑΙ ΠΕΛΙΚΑ 7
T. K. 15122 ΨΑΛΙΔΙ - ΜΑΡΟΥΣΙ
ΠΛΗΣΙΟΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ "ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΑ"
THΛ.: 210-6233952, 210-6233953
FAX.: 2108012825

E-MAIL: grammateia@iek-amarous.att.sch.gr

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 13:00 - 21:00.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΚ

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΚ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

 


Προβολή μεγαλύτερου χάρτη

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ: ΚΟΥΖΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ & ΚΑΪΡ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
ΙΕΚ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 2013-2014